Naziv tvrtke:
Zubak Grupa d.o.o. poslovnica Osijek
Sjedište tvrtke:
M.Divalta 326
31000 Osijek
Pravna forma:
Telefon:
+385 31 562342
Fax:
+385 31 562301
E-mail:
Matični broj:
080010340
Sudski registar:
OIB:
PDV-ID:
0927210
IBAN:
BIC
GISA broj: